Image

Umarli chcą być pochowani w naszych sercach

Sprzątanie grobów ceny

Usługa podstawowa
Sprzątnięcie grobu i jego otoczenia. Mycie nagrobka, przesłanie zdjęcia grobu przed usługą i po jej zakończeniu pocztą email.

Nagrobek pojedynczy 80 zł
Nagrobek podwójny 110 zł
Grobowiec 130 zł

Usługa podstawowa stała

  3x w roku 6x w roku 12x w roku
Nagrobek pojedynczy 150 zł 295 zł 595 zł
Nagrobek podwójny 195 zł 425 zł 850 zł
Grobowiec 220 zł 470 zł 1100 zł

Usługi dodatkowe
Usługa podstawowa plus woskowanie

Nagrobek pojedynczy 105 zł
Nagrobek podwójny 145 zł
Grobowiec 220 zł

Usługa podstawowa bez mycia grobu. Sprzątnięcie grobu i jego otoczenia, zapalenie znicza, przesłanie zdjęcia grobu przed usługą i po jej zakończeniu pocztą email.

Nagrobek pojedynczy 35 zł
Nagrobek podwójny 40 zł
Grobowiec 50 zł

Cennik rozszerzony:

 • Odśnieżanie 20 zł
 • Wiązanka kwiatów lub chryzantema 25 zł
 • Wieniec mały 55 zł
 • Wieniec średni 70 zł
 • Wieniec duży 90 zł
 • Znicz mały 5 zł
 • Znicz średni 8 zł
 • Znicz duży 15 zł
 • Wyjazd na cmentarz w celu tylko położenia wiązanki kwiatów 15 zł + koszt kwiatów (dotyczy Sosnowca)
 • Wyjazd na cmentarz w celu tylko zapalenie znicza 15 zł + koszt znicza (dotyczy Sosnowca)
 • Przesłanie zdjęcia pocztą 8 zł/szt.
 • Przesłanie zdjęcia pocztą emaliową gratis.
 • Dojazd poza Sosnowiec 0,8358 gr/km
 • Zamówienie Mszy św. za zmarłych lub modlitwy wspominkowej: według taryfy danej plebanii

Sprzątanie grobów ceny

Usługa podstawowa
Sprzątnięcie grobu i jego otoczenia. Mycie nagrobka, przesłanie zdjęcia grobu przed usługą i po jej zakończeniu pocztą email.

Odnalezienie grobu 30 zł PLN (dotyczy nowych klientów)

Nagrobek pojedynczy 80 zł
Nagrobek podwójny 110 zł
Grobowiec 130 zł

Usługa podstawowa stała

  3x w roku 6x w roku 12x w roku
Nagrobek pojedynczy 150 zł 295 zł 595 zł
Nagrobek podwójny 260 zł 425 zł 850 zł
Grobowiec 280 zł 470 zł 1100 zł

Usługi dodatkowe
Usługa podstawowa plus woskowanie

Nagrobek pojedynczy 165 zł
Nagrobek podwójny 195 zł
Grobowiec 220 zł

Usługa podstawowa bez mycia grobu. Sprzątnięcie grobu i jego otoczenia, zapalenie znicza, przesłanie zdjęcia grobu przed usługą i po jej zakończeniu pocztą email.

Nagrobek pojedynczy 35 zł
Nagrobek podwójny 40 zł
Grobowiec 50 zł

Cennik rozszerzony:

 • Odśnieżanie 20 zł
 • Wiązanka kwiatów lub chryzantema 25 zł
 • Wieniec mały 55 zł
 • Wieniec średni 70 zł
 • Wieniec duży 90 zł
 • Znicz mały 5 zł
 • Znicz średni 8 zł
 • Znicz duży 15 zł
 • Wyjazd na cmentarz w celu tylko położenia wiązanki kwiatów 15 zł + koszt kwiatów (dotyczy Sosnowca)
 • Wyjazd na cmentarz w celu tylko zapalenie znicza 15 zł + koszt znicza (dotyczy Sosnowca)
 • Przesłanie zdjęcia pocztą 8 zł/szt.
 • Przesłanie zdjęcia pocztą emaliową gratis.
 • Dojazd poza Sosnowiec 0,8358 gr/km
 • Zamówienie Mszy św. za zmarłych lub modlitwy wspominkowej: według taryfy danej plebanii